Lajini on kestävyysjuoksu, ja valmennan aikuisurheilijoita sekä ryhmä- että yksilötasolla. Valmennan koska haluan kannustaa ja haastaa aikuisia kehittämään omaa juoksutaitoaan, ja auttaa heitä pääsemään haluamaansa tavoitteeseen. Valmennan, koska rakastan haasteita ja haasteista selviytymistä. Varsinainen valmennustoimintani on...

Rasitusvammataustaisena tiedän, että on tärkeää ymmärtää levon merkitys, sekä on tärkeää selvittää juurisyitä, mitkä ovat johtaneet rasitusvamman syntymiseen. Ennen kaikkea tärkeintä on hallita kokonaisuus ja huomioida kaikki sen osa-alueet, jotta asettamasi tavoitteet saavutetaan. Kokonaisuus ratkaisee.