Juoksutekniikan kuvaus ja analysointi

Juok­su­tek­nii­kan kuvaus ja ana­ly­soin­ti on olen­nais­ta oi­kean­lai­sen juok­su­tek­nii­kan ke­hit­tä­mi­sek­si. Huono juok­su­tek­niik­ka voi johtaa ra­si­tus­vam­moi­hin, joten juok­su­tek­niik­ka kannattaa kuvata ja läpikäydä am­mat­ti­lai­sen avus­tuk­sel­la sään­nöl­li­ses­ti. Juok­su­tek­niik­ka vaihtelee eri­lai­sis­sa juok­su­vauh­deis­sa, joten tekniikka kuvataan eri juok­su­no­peuk­sis­sa.

Palvelu sisältää:

  • Juoksutekniikan kuvaus
  • Juoksutekniikkaohjaus käytännössä
  • Videon ja ke­hi­ty­seh­do­tuk­set juok­su­tek­nii­kas­ta sähköpostitse/ WhatsApin välityksellä
  • Mahdollisuus kysyä myös jäl­ki­kä­teen vinkkejä juoksusta ja tekniikan ke­hit­tä­mi­ses­tä

Hinta 85€

Ostaessasi palvelua ota yhteyttä, yhteydenottolomakkeen kautta.

85,00 €