Palveluiden ehdot

Yleiset ehdot

iRunners Juoksuvalmennus tarjoaa valmennuspalveluita yksityishenkilöille ja ryhmille.
Sopimuksen osapuolet ovat palvelun tarjoaja iRunners Juoksuvalmennus (myöhemmin "iRunners") ja palvelun käyttäjä (myöhemmin "asiakas"). Nämä ehdot soveltuvat, kun asiakas iRunnersin tarjoamia palveluita. Yrityksen edustaja tai toinen henkilö voi myös ostaa toiselle henkilölle iRunnersin tarjoamia palveluita, jolloin yrityksen edustaja tai toinen henkilö tekee sopimuksen. Tällöin henkilö, jolle palvelu on ostettu, sitoutuu käyttämään palveluita sopimusehtojen mukaisesti. Lisäksi asiakas sekä toinen henkilö tai yritys vahvistaa lukeneensa ja ymmärtäneensä tietosuojainfon. iRunnersin verkkosivuston (irunnersjuoksuvalmennus.com/) sisältö on iRunnersin omaisuutta. Sisällön kopiointi tai käyttäminen ilman iRunnersin lupaa, on kielletty.

Sopimuksen voimassaolo on esitetty myöhemmin näissä ehdoissa palvelukohtaisissa kappaleissa.
Kunkin palvelun sisältö ja hinta (sisältäen alv:n) on esitelty osoitteessa irunnersjuoksuvalmennus.com/ palvelukohtaisella sivulla sekä näissä ehdoissa. Palveluiden hinnat voivat poiketa ilmoitetuista hinnoista asiakkaan kanssa tehdyn erillisen sopimuksen mukaisesti. iRunnersilla on oikeus muuttaa sopimusten hintoja ilmoittamalla muutoksesta asiakkaalle viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kuin hinnanmuutos astuu voimaan. Asiakkaita laskutetaan laskutuksen kautta.

Mikäli asiakas haluaa irtisanoa valmennuksen tai oman paikkansa harjoitusryhmässä, tulee se tehdä kirjallisesti sähköpostitse osoitteeseen ira.hassinen@juoksuliike.fi

Palvelukohtaiset peruutusehdot on kerrottu alla.

Maksuehdot

Asiakkaita laskutetaan laskutuksen kautta. irunnersjuoksuvalmennus.com/ lähettää asiakkaalle laskun vähintään neljätoista (14) päivää ennen eräpäivää. Jos asiakas ei ole suorittanut sopimuksen mukaista maksua eräpäivään mennessä, asiakkaalle lähetetään muistutuslasku sähköpostitse. Jos laskua ei viimeisen muistutuslaskun eräpäivään mennessä makseta, siirretään saatava perintään. Saatavan siirryttyä perintään iRunnersilla on oikeus keskeyttää sopimus asiakkaan maksun laiminlyöntiä vastaavaksi ajaksi. Keskeytyksestä huolimatta asiakkaan maksuvelvollisuus säilyy ennallaan. iRunnersilla on oikeus periä asiakkaalta Suomen korkolain (340/2002)) 4 §:n mukaista viivästyskorkoa ensimmäisestä eräpäivästä alkaen.

Mikäli asiakastapaaminen järjestetään sisätiloissa, joihin on sisäänpääsymaksu, maksaa asiakas iRunnersin sisäänpääsymaksun.

Turvallisuussäännöt

iRunnersin tarjoamia valmennuspalveluita ei tarjota fyysisten tai psyykkisten sairauksien hoitamiseen vaan hyvinvoinnin tukemiseen. Sopimuksen voimassaolon tai käynnissä olevien ryhmätreenien aikana toteutettavat harjoitukset tapahtuvat asiakkaan omalla vastuulla. Alle 18-vuotias voi ostaa valmennuksen tai osallistua ryhmätreeneihin huoltajan suostumuksella. Asiakas vastaa omasta terveydentilastaan tavalla, joka ei aiheuta terveysriskiä. Asiakas ei saa harjoitella alkoholin, huumausaineiden tai kiellettyjen doping-aineiden vaikutuksen alaisena. iRunnersilla on oikeus kieltäytyä tuottamasta palveluita asiakkaalle, jos on ilmeistä, että asiakas rikkoo tässä sopimuksessa mainittuja turvallisuussääntöjä.

Henkilökohtaisessa valmennuksessa harjoitusohjelmaan tehtävistä muutoksista sovitaan yhdessä asiakkaan ja iRunnersin kanssa. Asiakkaan on hyvä tietää, että valmennuksen aikana saavutetut tulokset ovat suoraan verrannolliset harjoitteluohjeiden noudattamiseen. Tämän takia asiakkaan on sitouduttava parhaansa mukaan noudattamaan valmentajansa laatimaa harjoittelujärjestystä.

Huolimatta siitä, että yksilövalmennuksen yksilöllistä harjoitusohjelmaa laadittaessa ja toteutettaessa on huomioitu tarkoin asiakkaan henkilökohtaiset ominaisuudet ja mahdolliset rajoitteet ja terveydelliset tekijät, liikunnan harrastamiseen liittyy aina tiettyjä riskejä. Asiakas vakuuttaa olevansa tietoinen harjoitteluun liittyvistä riskeistä ja osallistuu harjoitteluun (yksilövalmennuksen sekä ryhmätreenien) omalla vastuullaan, vapauttaen samalla iRunnersin vastuusta, jos valmennussuhteen aikana tai sen jälkeen asiakkaalle tapahtuu onnettomuus tai sairastuminen.

Yksilövalmennuksen tai ryhmätreenien aikana asiakkaalle mahdollisesti ilmenevien loukkaantumisten, sairaustapausten ja/tai rasitusvammojen tms. kohdalla asiakas huolehtii itse omista tapaturma- ja vapaa-ajan vakuutuksistaan sekä urheilijavakuutuksestaan. Asiakas sitoutuu tiedottamaan iRunnersia harjoittelun aloittamisen jälkeen tapahtuvista terveydellisistä ja mahdollisesti harjoitteluun vaikuttavista muutoksista.

iRunners sitoutuu valmentamaan asiakastaan parhaan kykynsä mukaan sekä rakentamaan asiakkaalle hänen yksilöllisiä tavoitteitaan ja ajankäyttöään palvelevan henkilökohtaisen harjoitusohjelman henkilökohtaisessa valmennuksessa. Em. palvelussa harjoitusohjelman perustana on ensitapaamisen haastattelu ja asiakkaan täyttämä valmennuksen esitietolomake. iRunners sitoutuu suunnittelemaan, valmistelemaan ja ohjaamaan asiakasta sopimuksessa sovittujen raamien puitteissa.

Ryhmätreenien ja muiden isompien ryhmien valmentamisen osalta iRunners sitoutuu huomioimaan koko ryhmän taustan ja tason ohjelmaa suunnitellessa ja toteuttaessa.
iRunners sitoutuu olemaan ajoissa harjoituspaikalla ja läsnä harjoitustapaamisissa. iRunners sitoutuu vastaamaan asiakkaan yhteydenottoihin 2 päivän sisällä. Kiireellisimmissä tapauksissa viipymättä.

Myös ryhmätreeneihin ja muiden isompien ryhmien asiakkailla on oikeus em. yhteydenpitoon. iRunners sitoutuu tiedottamaan asiakastaan sopimuksesta poikkeavista ratkaisuista kuten harjoitusten toteuttamisesta etäyhteydellä, sijaisjärjestelyistä, lomista tai harjoitustapaamisten siirtämisestä.

Palvelukohtaiset täsmennykset Ryhmätreenit

Ryhmätreenien hinta määrittyy kurssikohtaisesti. Hinta sisältää arvolisäveron. Voimassa oleva tai erikseen asiakkaan kanssa sovittu hinta laskutetaan asiakkaalta kurssin käynnistyttyä.
Oman ilmoittautumisen voi perua maksutta 48 h ennen kurssin käynnistymistä. Tämän jälkeen peruutuksesta huolimatta asiakas sitoutuu maksamaan täyden kurssihinnan.

Asiakas voi peruuttaa oman paikkansa harjoitusryhmässä ilmoittamalla siitä sähköpostitse osoitteeseen ira.hassinen@juoksuliike.fi.

Mikäli treenit joudutaan perumaan iRunnersin toimesta, peruttu kerta korvataan viimeisen kerran jälkeen. Ryhmätreenien ohjelma laaditaan yleisesti, koko harjoitusryhmän tausta huomioiden. Poissaoloista ei tarvitse ilmoittaa iRunnersille erikseen.

Henkilökohtainen valmennus

Valmennuspaketin hinta määrittyy voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Hinta sisältää arvolisäveron. Summa laskutetaan asiakkaalta voimassa olevan käytänteen mukaisesti.
Asiakkuus astuu voimaan, kun valmennuksen aloituksesta on sovittu suullisesti tai kirjallisesti, jonka jälkeen iRunners on lähettänyt sopimuksen ehdot asiakkaalle sähköpostitse ja asiakas on kuitannut ehdot luetuksi sähköpostiin vastaamalla.

Valmennuksen minimipituus on 3 kuukautta. Valmennuksen sopimus on ensimmäiset 3 kk määräaikainen, jonka jälkeen sopimus muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi, ja asiakas voi irtisanoa sopimuksensa milloin tahansa loppumaan kuluvan kuukauden harjoitusohjelman päättymisen jälkeen. Sopimuksen päättämisestä asiakkaan toimesta tulee ilmoittaa kirjallisesti sähköpostitse osoitteeseen ira.hassinen@juoksuliike.fi

Valmennuksen alussa asiakas suorittaa testijuoksun 5 km, sykealueiden selvittämiseksi. Tämän asiakas voi tehdä itsenäisesti tai iRunnersin läsnäollessa, jolloin juoksutekniikka voidaan kuvata ja analysoida iRunnersin toimesta. Juoksuohjelman lisäksi asiakas saa lajia tukevan lihaskunto-ohjelman. Sykealueet voidaan selvittää myös esim. kuntopyörällä.

Ravintovalmennukseen sisältyy ruokapäiväkirjan analysointi, läpikäynti ja ruokavaliosuunnitelma.

Mikäli asiakas on ehtinyt vastaanottamaan tulevan kuukauden harjoitusohjelman, on asiakas sitoutunut maksamaan kyseisen kuukauden valmennuksesta. Jokaisen kuukauden uusi harjoitusohjelma lähetetään asiakkaalle edellisen kuukauden viimeiseen päivään mennessä sähköpostitse (etävalmennuksessa ilmoitus ohjelman päivittymisestä Google Driveen – ks. kohta etävalmennus). Asiakas voi olla yhteydessä iRunnersiin tarvittaessa sähköpostin, WhatsAppin tai puhelimen välityksellä.

Mikäli asiakas haluaa perua tai siirtää sovitun tapaamisen, tulee se tehdä viimeistään 24 h ennen tapaamisen alkua. Jos valmennukseen sisältyvää tapaamista ei saada järjestettyä asiakkaan peruutuksen tai siirtämisen takia kyseisenä kuukautena, tapaamista ei voi siirtää tuleville kuukausille. Peruuntunut tapaaminen ei myöskään laske valmennuksen kuukausihintaa.

Mikäli iRunners joutuu perumaan tapaamisen ja tapaamista ei saada järjestettyä uudelleen kyseiselle kuukaudelle, on iRunners velvollinen korvaamaan perutun tapaamisen myöhemmin, vaikka se tietäisi kahta tapaamiskertaa jonain kuukautena.

Etävalmennus

Etävalmennukseen sovelletaan samoja ehtoja kuin henkilökohtaiseen valmennukseen. Etävalmennuksessa ohjelmaa päivitetään Google Driveen 3–4 viikon välein, jonne asiakkaalla on kommentointioikeus. Harjoituspäiväkirjaa pidetään Strava-sovelluksessa, jonka asiakas lataa itselleen. Etävalmennuksen hinta on 75 €/kk, joka sisältää alv. Valmennus laskutetaan kerran kuussa 15. päivä. Asiakkaan kanssa voidaan tehdä myös yksilöity paketti, jolloin hinta määräytyy pakettiin sisältyvien palveluiden mukaan.

Oma Tapaaminen

Oman tapaamisen hinta määrittyy voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Hinta sisältää arvolisäveron. Summa laskutetaan asiakkaalta tapaamisen jälkeen, tai erillisen sopimuksen mukaisesti. Tapaamiset pääsääntöisesti pääkaupunkiseudulla tai etäyhteydellä.

Asiakassuhde käsittää sovitun tapaamisen. Laskutettujen tapaamisten maksua ei palauteta. Asiakas saa luovuttaa omat tapaamisensa toiselle henkilölle.

Mikäli asiakas peruu oman tapaamisen alle 24 h ennen sovittua ajankohtaa tai jättää tulematta tapaamiseen, laskutetaan asiakkaalta 100 % palvelun hinnasta. Mikäli iRunners joutuu perumaan tapaamisen, on iRunners velvollinen korvaamaan harjoituksen myöhemmin. Tässä tapauksessa asiakas saa tapaamisen hinnasta 20 % alennuksen.